Poprzedni temat «» Następny temat

Tagi tematu: Brak tagów.

Lotto na świecie
Autor Wiadomość
jugof 
BossDołączył: 23 Sty 2011
Posty: 2093
Wysłany: 2015-01-29, 13:38   

Nie wiedziałem gdzie to napisać to napisałem tu. Wczoraj trafiłem moją pierwszą trójkę w brytyjskim totku. 2 zakłady za 4 funty dało £25 wygranej. Napiszę po polsku - zainwestowałem dwie dychy i na czysto jestem 105zł pi razy oko ;-)
Ostatnio zmieniony przez jugof 2015-02-11, 11:58, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
daniel_100
[Usunięty]

Wysłany: 2015-02-08, 17:34   

Jest na forum ktoś u USA ? Proszę napisać ile tam kosztują zakłady systemowe tak jak u nas np. 12 liczb za 3000 zl . Niemieckie lotto tez mnie interesuje .
 
     
edi8 
Ekspert


Dołączył: 21 Sty 2009
Posty: 2598
Skąd: Wwa
Wysłany: 2015-03-05, 22:12   

http://panoramairl.com/zo...rt-e-1-mln.html
 
     
edi8 
Ekspert


Dołączył: 21 Sty 2009
Posty: 2598
Skąd: Wwa
Wysłany: 2015-07-29, 20:02   

Kod:
http://www.wynikilotto.net.pl/wpadka-w-serbskim-loto-dowod-na-oszustwo,277.html


Kod:
https://www.youtube.com/watch?t=76&v=5ivYIMwoQUY
Ostatnio zmieniony przez edi8 2015-08-01, 12:52, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
marko 
Wyjadacz
szary gracz


Wiek: 30
Dołączył: 18 Gru 2013
Posty: 162
Skąd: stolyca
Wysłany: 2015-07-29, 22:02   

ten filmik daje naprawdę dużo do myślenia. SZOK
Jak widzę wczorajsze liczby w lotto, to sam nie wiem, co o tym myślec. Na dodatek ktoś wygrał na ten dziwny zestaw. Tutaj to jest normalna ustawka, czy nasze lotto jest czyste.... :lol:
Te kule latają jak szalone, a i tak maszyna wybrała liczbę realizatora. Jak widac istnieje sposób na wybranie konkretnej liczby. Co ciekawe nie można komentowac tego filmiku, a obejrzało go już ponad pół miliona ludzi... :lol:
EDIT Filmik jest już zablokowany :shock: :roll: rzekomo zostały naruszone jakieś prawa autorskie, niezły kabaret.
EDIT 2 Co na to nasz kochany TS :mrgreen:
 
     
Krzysiek1989 
Mistrz typowania
NEVER GIVE UP !Wiek: 27
Dołączył: 29 Mar 2014
Posty: 6321
Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2015-07-30, 06:35   

Jeden WIELKI PRZEKRĘT.
 
 
     
pietrekth7 
Wyjadacz
$$$Dołączył: 17 Lut 2015
Posty: 159
Skąd: Łódzkie
Wysłany: 2015-07-31, 10:24   

Witam
Tak właśnie losuje się liczby lotto w Serbii. A w Polsce ..... jak myślicie ???
http://finanse.wp.pl/kat,...l?ticaid=11551b

pozdro
 
     
edi8 
Ekspert


Dołączył: 21 Sty 2009
Posty: 2598
Skąd: Wwa
Wysłany: 2015-12-24, 11:31   

Amerykanin Eddie Tipton zhakował loterię

Kod:
http://www.geekweek.pl/aktualnosci/25049/amerykanin-zhakowal-loterie
 
     
edi8 
Ekspert


Dołączył: 21 Sty 2009
Posty: 2598
Skąd: Wwa
Wysłany: 2016-01-10, 10:12   

Miliard dolarów w puli:
Kod:
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/losowanie-loterii-powerball,609460.html
 
     
Danis 
BossWiek: 29
Dołączył: 21 Gru 2009
Posty: 753
Skąd: Myślenice
Wysłany: 2016-01-10, 10:29   

Niewyobrażalne kwoty , człowiek marzy o kilku milionach i pewnie długo zastanawiałby się co z nimi zrobić a co dopiero gdy w przeliczeniu na zł przekroczymy Miliard czy dwa zł . 10 najbogatszy polak Roman Karkosik ma majątek 2 mld 150 mln zł nawet po otrąceniu podatku myślę ze można by go było przeskoczyć .
 
     
marko 
Wyjadacz
szary gracz


Wiek: 30
Dołączył: 18 Gru 2013
Posty: 162
Skąd: stolyca
Wysłany: 2016-01-12, 19:19   

3,5 mld zlotych, za dużo.... :mrgreen: :lol:
mnie ucieszyłby taki jeden milionik bucksów :lol: :-P
 
     
edi8 
Ekspert


Dołączył: 21 Sty 2009
Posty: 2598
Skąd: Wwa
Wysłany: 2016-01-22, 01:02   

To­to­lo­tek to lo­te­ria 6/49 – to zna­czy, że na każ­dym ku­po­nie gracz musi za­zna­czyć 6 z 49 liczb. Moż­li­wych kom­bi­na­cji jest oko­ło 14 mi­lio­nów. Jak spo­rzą­dzić ich li­stę, by każ­dą kom­bi­na­cję wy­mie­nić do­kład­nie je­den raz, uni­ka­jąc po­wtó­rzeń? Na po­cząt­ku lat 60. XX wie­ku ru­muń­ski eko­no­mi­sta Ste­fan Man­del za­dał so­bie to samo py­ta­nie od­no­śnie do mniej­szej ru­muń­skiej lo­te­rii. Od­po­wiedź nie jest pro­sta. Po kil­ku la­tach gło­wie­nia się Man­del roz­gryzł pro­blem i w 1964 roku wy­grał lo­te­rię. (W rze­czy­wi­sto­ści nie ku­pił wszyst­kich kom­bi­na­cji, po­nie­waż kosz­to­wa­ło­by go to zbyt dużo. Za­sto­so­wał me­to­dę po­moc­ni­czą zwa­ną „kon­den­so­wa­niem”, któ­ra gwa­ran­tu­je, że przy­najm­niej 5 z 6 liczb bę­dzie pra­wi­dło­wych. Zwy­kle za tra­fie­nie piąt­ki do­sta­je się dru­gą na­gro­dę, ale Man­del miał szczę­ście i wy­grał pierw­szą na­gro­dę za pierw­szym ra­zem). Al­go­rytm, któ­ry na­pi­sał Man­del, by usta­lić, ja­kie kom­bi­na­cje ku­pić, zaj­mo­wał 8000 kar­tek pa­pie­ru kan­ce­la­ryj­ne­go. Wkrót­ce po­tem Man­del wy­emi­gro­wał do Izra­ela, a stam­tąd do Au­stra­lii.

Pod­czas po­by­tu w Mel­bo­ur­ne Man­del za­ło­żył mię­dzy­na­ro­do­wą spół­kę gra­czy i zgro­ma­dził dość pie­nię­dzy od człon­ków, by mieć moż­li­wość za­ku­pu wszyst­kich kom­bi­na­cji liczb na lo­te­rii. Śle­dził lo­te­rie na ca­łym świe­cie w po­szu­ki­wa­niu sku­mu­lo­wa­nych na­gród, któ­re po­nad­ trzy­krot­nie prze­kra­cza­ły koszt za­ku­pu każ­dej kom­bi­na­cji. W 1992 roku na­mie­rzył lo­te­rię sta­no­wą w Wir­gi­nii – z 7 mi­lio­na­mi kom­bi­na­cji i lo­sa­mi za do­la­ra – w któ­rej na­gro­da głów­na się­ga­ła nie­mal 28 mi­lio­nów. Man­del za­brał się do dzie­ła. Wy­dru­ko­wał losy w Au­stra­lii, wy­peł­nił je za po­mo­cą kom­pu­te­ra, żeby ob­sta­wić 7 mi­lio­nów kom­bi­na­cji, a na­stęp­nie wy­słał ku­po­ny do USA. Wy­grał na­gro­dę głów­ną oraz 135 000 na­gród do­dat­ko­wych.

Lo­te­ria w Wir­gi­nii była naj­więk­szą na­gro­dą głów­ną Man­de­la i trzy­na­stą wy­gra­ną lo­te­rią od cza­su jego wy­jaz­du z Ru­mu­nii. Ame­ry­kań­ski urząd skar­bo­wy, FBI i CIA wzię­ły pod lupę wy­gra­ną spół­ki na wir­gi­nij­skiej lo­te­rii, ale nie do­pa­trzy­ły się żad­ne­go wy­kro­cze­nia. Nie ma nic nie­le­gal­ne­go w za­ku­pie wszyst­kich kom­bi­na­cji, choć wy­glą­da to na prze­kręt. Man­del w koń­cu wy­co­fał się z gra­nia na lo­te­rii i obec­nie miesz­ka na tro­pi­kal­nej wy­spie po­łu­dnio­we­go Pa­cy­fi­ku.

Kod:
http://cyfroteka.pl/catalog/ebooki/37896/94748/ff/101/OEBPS/Text/section016.xhtml

....................

Jak na pewno wygrać w loterii typu Lotto? Metoda jest całkiem prosta – najlepiej kupić wszystkie losy lub kupony, na których możemy zakreślić wszystkie możliwe kombinacje liczb. W tym drugim przypadku istnieje ryzyko – jeśli kupony wydawane są w dowolnej ilości – że ktoś jeszcze zakreśli wygrywającą kombinację i wtedy może się okazać, że musimy podzielić się wygraną. Jej wielkość zaś, powinna być oczywiście wyższa, niż suma którą wydamy na kupony. Wydawałoby się, że ten pomysł jest absurdalny. Ale w historii gier loteryjnych pojawiło się kilku amatorów „łatwego” pieniądza. Jednym z nich był rumuński matematyk Stefan Mandel. Po raz pierwszy Mandel podjął ryzyko wygrania w loterii w 1964 roku. Nie kupił co prawda losów obejmujących wszystkie możliwe kombinacje szóstki. Ograniczeniem były środki, skupił się więc na wytypowaniu pięciu z sześciu liczb. Spis kombinacji zajął osiem tysięcy stron. To była pierwsza z czternastu wygranych na całym świecie. Miała wartość około 4 tysięcy dolarów. Było to wystarczająco dużo, by Mandel uciekł z komunistycznej Rumunii. Od tamtego czasu zajął się poszukiwaniem atrakcyjnych loterii na całym świecie. Jedno z najbardziej spektakularnych przedsięwzięć wiązało się z próbą wygranej 27 milionów dolarów w Virginia State Lottery w 1992 roku. W tym wypadku należało skreślić 6 liczb z 44. Płacąc 1 dolara za kupon, wystarczyło wydać nieco ponad 7 milionów dolarów, żeby zapewnić sobie wygraną. Relacja zysk do ryzyka wynosiła więc 3,8 do 1. Mandel był współzałożycielem International Lotto Fund, z siedzibą w Melbourne. Według współczesnych kryteriów można powiedzieć, że był to swego rodzaju fundusz hedge. Fundusz zamierzał pozyskać około 20 milionów dolarów, zaś minimalny udział w funduszu wynosił 4 000 dolarów. W materiałach reklamowych obiecywano możliwy zwrot z inwestycji nawet w wysokości 48 000 dolarów, za każdy zakupiony udział. Fundusz skupił około 2 500 inwestorów z całego świata. Ostatecznie w ciągu blisko trzech lat (sprzedaż udziałów rozpoczęto w 1989 roku) pozyskano 7,5 miliona dolarów. Co ciekawe jak ujawniło późniejsze śledztwo nadzoru australijskiego (Australian Securities Commission) połowa wpłat była od razu przeznaczana na koszty zarządu.

Największym problemem okazało się jednak wcale nie pozyskanie kapitału, tylko „zebranie aktywów”. Po całym stanie Wirginia jeździło około 20 osób związanych z funduszem i kupowała kupony w kilku sieciach sklepów, które je dystrybuowały. Możemy to nazwać ryzykiem płynności. Koniec konców fundusz skupił około 5 milionów kuponów. Na szczęście wśród nich był również ten zwycięski. Kupiony w sklepie należącym do sieci Fresh Farm, jako jeden z 2,4 miliona losów.

Na nieszczęście stan Wirginia zakwestionował legalność kupionych kuponów. Według prawa stanowego istniały ograniczenia co do miejsca zakupu kupnów (miało to ograniczyć spekulację losami), jednak argumentacja była na tyle naciągana, że wypłata została przekazana zwycięzcy. Niemniej jednak ryzyko było bardzo poważne, zaś loterie na całym świecie zaczęły wprowadzać dodatkowe ograniczenia dotyczące kupna losów przez pojedyncze podmioty.

W tym samym roku „skoku” na inną loterię, tym razem irlandzką dokonał księgowy z Irlandii o o polskich korzeniach – Stefan Klincewicz (według różnych źródeł znający Mandela). Klincewicz zebrał grupę 28 osób, która przybrała nazwę od pubu, w którym się spotykali – Scruffy Murphys Lotto Syndicate. Do wygrania było 1,7 mln funtów, zaś „wygrywająca” liczba losów kosztowała tylko 973 tysiące funtów. Zatrudniono dodatkowe osoby do kupowania losów w punktach. Organizator loterii zarejestrował niesłychany wzrost sprzedaży kuponów loteryjnych i na kilka dni przed losowaniem próbowano ograniczyć sprzedaż. Możemy to nazwać ryzykiem partnera. Kupiono łącznie około 80 procent zakładanych losów, wydając w sumie około 820 tysięcy funtów.

Sprawa jednak skomplikowała się w momencie opublikowania wyników. Ujawniło się to ryzyko, które znane jest każdemu – wygranych kuponów było w sumie trzy i tylko jeden z nich należał do grupy Klincewicza. Dzięki temu wygrana wyniosła zaledwie 568 funtów. Na szczęście rezultat podniosły dodatkowe „piątki” i „czwórki”. Netto na tej operacji Klincewicz zyskał nieco ponad 310 tysięcy funtów, a irlandzka National Lottery zmieniła zasady – należało wytypować 6 z 39 a nie jak dotychczas z 36 liczb – zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo wygranej.

Choć w obu przypadkach (i wielu innych wygranych w ten sposób) autorzy osiągnęli sukces, ryzyko porażki jest dość duże w przypadku, gdy trzeba będzie się podzielić wygraną z innymi, którzy wytypowali trafną konfigurację liczb. Do tego dochodzą różnego rodzaju działania prawne. Kilka miesięcy po wydarzeniach z 1992 roku Australian Securities Commission zarzuciła funduszowi Mandela złamanie ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Według nadzorcy, fundusz niedostatecznie poinformował swoich klientów o konsekwencjach podatkowych, ryzyku wygranej przez kilka podmiotów jednocześnie i oczekiwanych stopach zwrotu.

Kod:
http://blogi.bossa.pl/2015/10/23/pewna-wygrana-i-pewne-ryzyka/
 
     
edi8 
Ekspert


Dołączył: 21 Sty 2009
Posty: 2598
Skąd: Wwa
Wysłany: 2016-02-13, 20:47   

Kod:
http://wiadomosci.onet.pl/prasa/milionerzy-z-przypadku/xvsgvv
 
     
forresty 
Wymiatacz


Dołączył: 14 Maj 2016
Posty: 449
Wysłany: 2016-05-26, 07:19   

W Polsce narzeka się że mamy 6x49 i płacz bo jest 14mln kombinacji. Spróbowałby któryś wydrukować wszystkie kombinacje we Włoszech to na sam papier, transport, obsługę zliczania i drukarki wydałby więcej niż wygrana w tej loterii :lol: to samo w USA - tam wielkie loterie mają kilkusetmilionowe wielkości kombinacji.

euromillions 1; 116,531,800
megamillions 1:258,890,850
powerball 1:292,201,338
superenalotto 1: 622,614,630

drukujta. Powodzenia
Na tle tych wielkości polskie lotto wygląda jak gra w bierki
 
     
Krzysiek1989 
Mistrz typowania
NEVER GIVE UP !Wiek: 27
Dołączył: 29 Mar 2014
Posty: 6321
Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2016-05-26, 07:40   

O kurde... :shock: Nieźle...
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Podobne Tematy
Temat Autor Forum Odpowiedzi Ostatni post
Brak nowych postów Przyklejony: Historia LOTTO
kolektor Ciekawostki i informacje 135 2015-06-11, 12:22
edi8
Brak nowych postów Przyklejony: [ Ankieta ] Kumulacje w Lotto (dawniej Duży Lotek)
Ile i kiedy w nowej grze Lotto.
Bociek Lotto 954 2016-08-28, 22:25
newużytkownik
Brak nowych postów karty lotto,mini lotto,joker.multi lotek w kasach !
lottoendlotek22 Kolektura Lotto 32 2011-05-24, 12:37
voytek
Brak nowych postów Lotto to jedno wielkie oszustwo!! Wpadka w Serbskim lotto
bandzbuch Ciekawostki i informacje 13 2015-08-03, 12:36
lottos
Brak nowych postów Wspominki o lotto / stare reklamy i czołówki lotto
LNR Ciekawostki i informacje 1 2014-02-11, 16:52
Danis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Lotto DL 1.6.9-Lotto Solutions
basiacie Hydepark 1 2009-04-03, 19:40
Bociek
Brak nowych postów m.lotto
RafiX99 Ciekawostki i informacje 3 2013-06-25, 16:18
where2bet
Brak nowych postów [ Ankieta ] LOTTO W TV
patryk105 Ciekawostki i informacje 32 2010-02-20, 23:08
kolektor
Brak nowych postów Lotto PLUS
acer-2011 Lotto 228 2017-01-10, 22:21
ER33
Brak nowych postów lotto
terminal lottomat
cycha1602 Lotto 7 2015-06-25, 21:16
cycha1602


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template lotek destined to forumlotto.net

Grupa duzylotek.net : lotto Multi Multi Polecamy : Lotto przez Internet

stat4u